ЖОО_шығыс_Комекова_БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСЫ ТЫҢДАУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ШЫҒЫС САУАЛНАМАCЫ

Құрметті әріптес!

Біз Сіздердің сауалдарыңыз бен қажеттілігіңізге бағытталған курс жұмыстарының сапасы мен тиімділігін арттыруға мүдде танытамыз. Сондықтан, келесі сұрақтарға 10-баллдық шкала бойынша әр бағанға тиісті бағаны қойып жауап беруіңізді сұраймыз:

5-7 – қанағаттанарлық бағасын: Дәрістердің, тәжірибелік сабақтардың, тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарының мазмұныны берілген курстың тақырыбына жартылай сәйкес; Сабақта ұсынылған материалдың ғылыми құндылығының деңгейі мен тәжірибелік мәні орташа; Интерактивтік және АҚТ технологиясының жекелей элементтері қолданылды; Курс барысында жүргізілген сабақтардың нормативтік-құқықтық және әдістемелік қамтамасыздандыруының жеткіліксіздігі; Тақырып бойынша оқытушының құзырлылық, қол жетімділік, баяндалудың қисындылық деңгейі орташа; Сабақтағы үлестірме материалдары мен дидактикалық сүйемелдеу (презентациялар, бейне-аудио және т.б. ресурстар) деңгейі төмен және сабақ мазмұнына сәйкес емес; Тайм-менеджмент талаптары жеткіліксіз сақталған.

8-9 – жақсы: Дәріс және тәжірибелік сабақтардың, тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарының мазмұны курс тақырыбына сәйкес; Ұсынылған материалдың ғылыми және тәжірибелік құндылығы бар; Инновациялық технологиялар (соның ішінде АҚТ) және интерактивті оқыту әдістері орынды қолданылған; Курс барысында жүргізілген сабақтардың нормативтік-құқықтық және әдістемелік қамтамасыздандырылуы педагогтердің сұраныстарына сай; Курс тақырыбы бойынша оқытушы құзырлы, ұсынылған материалдың қол жетімділігі және ойға қонымдылығы байқалды; Сабақтағы үлестірме материалдары мен дидактикалық сүйемелдеу (презентациялар, бейне-аудио және т.б. ресурстар) деңгейі айтарлықтай жоғары және сабақ мазмұнына сәйкес; Тайм-менеджмент талаптары жалпы сақталған.

10 – үздік: Дәрістердің, тәжірибелік сабақтардың, тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарының мазмұныны берілген курстың тақырыбына толық сәйкес; Ұсынылған материалдың ғылыми және тәжірибелік құндылығы жоғары; Инновациялық технологиялар (соның ішінде АҚТ) және интерактивті оқыту әдістері тиімді қолданылған; Курс барысында жүргізілген сабақтардың нормативтік-құқықтық және әдістемелік қамтамасыздандырылуы педагогтердің сұраныстарына толық сәйкес келеді; Оқытушының курс тақырыбы бойынша құзырлығы, жоғары эрудициялығы, педагогикалық шеберлігі байқалды; Сабақтағы үлестірме материалдары мен дидактикалық сүйемелдеу (презентациялар, бейне-аудио және т.б. ресурстар) деңгейі жоғары және сабақ мазмұнына толық сәйкес Тайм-менеджмент талаптары толық сақталған.

Құрметті тыңдаушылар!!!

Төмендегі кестеде орналасқан әр оқытушының деңгейін анықтау үшін көрсетілген критерийлер бойынша 5-10 балл аралығында тілшені басып, бағалауларыңызды сұраймыз!

*

* Құрметті тыңдаушылар Республикалық білім беру институтының ресурстық қамтамасыз ету деңгейін 1 -10 балл аралығында бағалауыңызды сұраймыз.

  - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Тыңдаушылардың сұранысы бойынша кеңес беру
Аудиториялардың техникалық жабдықталуы (компьютерлер, интернет, проекторлар, т.б.)
Кітапхана жұмысын бағалау
Филиал сайтының жұмысын бағалау
Оқу үдерісі барысында тыңдаушылардан түскен ұсыныстарға жетекші және басшылардың жедел көңіл бөлуі
ББЖ ҚБАРИ қызметкерлерінің педагогикалық әдепті сақтауы

*

  Өте жақсы Жақсы Орташа Төмен Өте төмен
ЖОО білім беру мазмұнын білу және түсіну
Осы курстардың оқу бағдарламаларының мазмұнын, мақсаты мен міндеттерін білу және түсіну
Осы курстардың оқу бағдарламаларының педагогикалық амалдарын, оқу материалдарын тиімді пайдалана алу
Критериалды бағалау жүйесін түсіну және тәжірибеде қолдану әдістемесін білу
ЖОО білім беру мазмұнын жаңартуды жүзеге асыруға қажет икемділік пен дағдыларды меңгеру

* Курстың аяқталу кезінде Сіз қандай әсерде болдыңыз?

Выберите один из следующих ответов

* Біліктілікті арттыру курсынан Сіз күткен нәтиже орындалды ма?

Выберите один из следующих ответов

* Сіз курстан кейін институтпен байланыста болуды қалайсыз ба? Егер ия болса, онда қандай түрі?

Отметьте все подходящие варианты

* Жаңартылған бағдарлама аясында біліктілікті арттыру курсынан өткеннен кейін білім беру ұйымдарында заманауи оқытуға көзқарасыңыз өзгерді ме?

Выберите один из следующих ответов

* Бұл курстың жаңашылдығы неде?

* Курстық дайындықты жетілдіру бойынша Сіздің тілектеріңіз бен ұсыныстарыңыз:

2015 © РИПК СО РК