Белденбаева_шығыс_РОБОТОТЕХНИКАНЫ ДАМЫТУ БОЙЫНША ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫНЫҢ ТЫҢДАУШЫСЫНА АРНАЛҒАН ШЫҒЫС САУАЛНАМАCЫ

Құрметті әріптес!

Біз Сіздердің сауалдарыңыз бен қажеттілігіңізге бағытталған курс жұмыстарының сапасы мен тиімділігін арттыруға мүдде танытамыз. Сондықтан, келесі сұрақтарға 10-баллдық шкала бойынша әр бағанға тиісті бағаны қойып жауап беруіңізді сұраймыз:

5-7 – қанағаттанарлық: Дәрістердің, тәжірибелік сабақтардың, тыңдаушылардың өздік жұмыстарының мазмұны негізінде берілген курстың тақырыбына сәйкес; Сабақта ұсынылған материалдың ғылыми құндылығының деңгейі мен тәжірибелік мәні орташа; Интерактивтік оқыту мен АҚТ технологиясының жекелей элементтері қолданылды; Сабақтың әдістемелік қамтамасыз етілуі жеткіліксіз; Тақырып бойынша оқытушының құзырлылық, қол жетімділік, баяндалудың қисындылық деңгейі орташа; Сабақты дидактикалық қамтамасыз ету, үлестірме материалдармен (презентация, видео, аудио- және басқа ресурстар) қамту деңгейі жоғары емес және сабақ мазмұнына толық деңгейде сәйкес емес; Тайм-менеджмент талаптары толық мөлшерде сақталмаған.

8-9 – жақсы: Дәрістердің, тәжірибелік сабақтардың, тыңдаушылардың өздік жұмыстарының мазмұны берілген курстың тақырыбына сәйкес; Ұсынылған материалдың ғылыми және тәжірибелік құндылығы бар; Сабақтың әдістемелік қамтамасыз етілуі педагогтердің сұранысына сай; Оқытушы тақырып бойынша құзыретті, ұсынылған материалдың қол жетімділігі және баяндалудың қисындылығы; Сабақты дидактикалық қамтамасыз ету, үлестірме материалдармен (презентация, видео, аудио- және басқа ресурстар) қамту деңгейі айтарлықтай жоғары және сабақ мазмұнына сәйкес; Тайм-менеджмент талаптары жалпы сақталған.

10 – үздік: Дәрістердің, тәжірибелік сабақтардың, тыңдаушылардың өздік жұмыстарының мазмұны берілген курстың тақырыбына толық сәйкес; Ұсынылған материалдың ғылыми және тәжірибелік құндылығы жоғары; Оқытуда инновациялық технологиялар (оның ішінде АҚТ) мен оқытудың интерактивтік әдістері тиімді қолданылды; Сабақтың әдістемелік қамтамасыз етілуі педагогтердің сұранысына толық сәйкес келеді; Оқытушының тақырып бойынша жоғары білімпаздығы, құзырлығы, педагогикалық шеберлігі бағаланады; Сабақты дидактикалық қамтамасыз ету, үлестірме материалдармен (презентация, видео, аудио- және басқа ресурстар) қамту деңгейі айтарлықтай жоғары және сабақ мазмұнына толық сәйкес; Тайм-менеджмент талаптары толық мөлшерде сақталған.

Құрметті тыңдаушылар!!!

Төмендегі кестеде орналасқан әр оқытушының деңгейін анықтау үшін көрсетілген критерийлер бойынша 5-10 балл аралығында тілшені басып, бағалауларыңызды сұраймыз!

* Оқытушының жұмысын бағалау

* Курстың аяқталу кезінде Сіз қандай әсерде болдыңыз?

Выберите один из следующих ответов

* Сіз курс кезіндегі өзіңіздің кәсіптік өсуіңізді қалай бағалайсыз?

Выберите один из следующих ответов

* Сіздің пікіріңізше курс мақсатына жетті ме?

Выберите один из следующих ответов

* Біліктілікті арттыру курсынан Сіз күткен нәтиже орындалды ма?

Выберите один из следующих ответов

* Жалпы білім беру мектептерінде робототехника негіздерін, инженерлік дизайн және технологияларды оқыту үдерісін ұйымдастыруға көз қарасыңыз қалыптасты ма?

Выберите один из следующих ответов

* Бұл курстардың жаңашылдылығы неде?

* Сіз курстан кейін институтпен байланыста болуды қалайсыз ба? Егер ия болса, онда қандай түрі?

Отметьте все подходящие варианты

* Курстық дайындықты жетілдіру бойынша Сіздің тілектеріңіз бен ұсыныстарыңыз:

* Құрметті тыңдаушылар Республикалық білім беру институтының ресурстық қамтамасыз ету деңгейін 1 -10 балл аралығында бағалауыңызды сұраймыз.

  - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Оқу-әдістемелік ұсынымдар ұсынылған, тыңдаушылардың сұранысы бойынша кеңес беру
Аудиториялардың техникалық жабдықталуы (компьютерлер, интернет, проекторлар және т.б.)
Оқу үдерісі барысында тыңдаушылардан түскен ұсыныстарға кураторлар мен басшылықтың қолма-қол жауап беруі
БАИ қызметкерлерінің педагогикалық әдепті сақтауы
2015 © РИПК СО РК